Utazó naptár
<< 2018 Március >>
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
 

UTAZÁSI FELTÉTELEK a KOLIBRI ’93 Utazási iroda által szervezett utazásokhoz

1. KOLIBRI ‘93 Kft Utazási Iroda által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv, valamint az utazási szerződésekről szóló  281/2008 (XII.28.) Korm. sz. rendelet rendelkezései, ill. jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadók.

KOLIBRI ‘93 Kft  adatai: Székhely: 2600. VÁC Deákvári főút 40.

Telefon: +36-20-9890 944  +36-20-9422 046   e-mail: kolibri93@kolibri.hu,  kolibri@kolibri.hu

Adószám: 10856929-2-13   MKEH bejegyzési szám: R-0836/93-99

Bankszámla: 10300002-20358295-00003285

Vagyoni biztosíték: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt .

2. A KOLIBRI ‘93  Utazási Iroda és az Utas között az utazási szerződés a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg  befizetésével jön létre. Ha a jelentkezés helyhiány, vagy egyéb okok miatt csak feltételes, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá,  amikor  a jelentkezést irodánk feltétel nélkül elfogadja. Ezen értesítésig az Utas  bármikor visszavonhatja jelentkezését és a befizetett előleget levonás nélkül visszakapja. A KOLIBRI '93 Utazási Iroda szerződéses partnerének  - kétség esetén - a foglalást intéző Ügyfél tekintendő akkor is, ha név szerint más megnevezett személy számára (is) intézte a foglalást.

3. Ha az Utas Utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, az Utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az utazásközvetítőnél befizetett díj megérkezzen KOLIBRI ’93 Utazási  Iroda számlájára. Az Utazásközvetítő késedelmes, vagy nem fizetése esetén KOLIBRI ’93 Utazási Iroda – utazási szerződés hiányában megtagadhatja az utaztatást és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az Utazásközvetítőt terheli. A díjak beérkezéséig KOLIBRI ’93 Utazási Iroda nyilvántartásba veszi az Utast.

4. A jelentkezésnek írásban kell történnie vagy személyesen az erre kijelölt nyomtatványon. A nyomtatvány tartalmazza az utazási szolgáltatással  kapcsolatos valamennyi fontos adatot, valamint világosan olvasható utalást az Utazási feltételekre, vagy a szervező külön feltételeire. A  jelentkezési nyomtatványon utalni kell a foglalás alapját képező információs anyagra (katalógus, szórólap).

Az utazási szolgáltatások  pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket, valamint a vonatkozó jogszabályban előírt egyéb információkat a KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda által kiadott katalógus,  ill. szórólap tartalmazza, amely  jelen Utazási szerződés részét képezi. Az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, a részvételi díj összegére vonatkozóan  a jelentkezés után  bekövetkezett változásokról a KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda írásban  tájékoztatja az Utast (közvetlenül, vagy sajtó útján)

5. Jelentkezéskor  a részvételi díj 40%-át előlegként be kell fizetni. Ettől a rendelkezéstől a KOLIBRI ’93 Utazási Iroda eltérhet, ha a külföldi közreműködő­vel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A részvételi díj fennmaradó összegét indulás előtt 35 nappal kell befizetni kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alap­ján ennél korábbi teljesítésre van szükség  Amennyiben az Utas a megjelölt határidőig a részvételi díjat nem egyenlíti ki, a KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda a megrendelést lemondottnak tekinti. A lemondásból eredő költségek az Utast terhelik.

35 napon belül történő jelentkezés esetén a teljes részvételi díjat fizetni kell jelentkezéskor.

Fakultatív programokat általában 20 fő jelentkezése esetén indítunk. A fakultatív programon történő részvételi szándékot lehetőleg jelentkezéskor kérjük jelezni.

6. A kiutazáshoz szükséges úti okmányokról  (útlevél, esetleges vízumok) az Utas gondoskodik. Ennek hiányából eredő összes kárért és költségért a KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda felelősséget nem vállal. Amennyiben KOLIBRI ‘93 Kft vállalja az utazási okmányok beszerzését, tájékoztatja az utast az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők  elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, az emiatt felmerülő költségekért az Utas tartozik felelősséggel.

7. A részvételi díj - eltérő kikötés hiányában - az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda szervezési díját, valamint az ÁFA – t  tartalmazza.

Belföldi vagy külföldi árváltozás, fuvardíj, csoportos  utazásnál a kalkuláltnál alacsonyabb létszám, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt KOLIBRI ‘93  Utazási Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Ha az emelés a 8%-ot meghaladja, az Utas az értesítéstől számított 3 napon belül költségtérítés nélkül visszaléphet az utazástól. A lemondási szándékot írásban kell bejelenteni.

8. Amennyiben az Utas az utazási szerződéstől bármilyen ok miatt eláll, az alábbi mértékű  kezelési, lemondási költséget kell fizetnie kivéve, ha a külföldi közreműködő­vel kötött szerződés ettől eltérő kötelezettséget ír elő:

Az utazást megelőző 61. napig: 2000 Ft/fő kezelési költség

Lemondási költségek a részvételi díj % - ában:

az utazást megelőző 60. és 36. nap között      10%,  de legalább 2000 Ft

az utazást  megelőző 35. és 29. nap között     35 %

az utazást megelőző  28. és 16. nap között     55 %

az utazást  megelőző 15. és 11. nap között     75%

az utazást  megelőző 10. és   6. nap között     90%

A lemondási  költség  a részvételi díj            100%-a, ha

- a lemondás az utazást megelőző utolsó 5 napon belül  történik,

- az utas az utazást nem  mondja le, de nem jelenik meg

- az utas azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó hatósági előírásokat  nem  tartotta be.

Amennyiben az Utast saját hibájából az utazás megkezdését követően - jogszabályok megsértése miatt -  az utazásból kizárják, a befizetett részvételi

díjból csak az igénybe nem vett és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forint ellenértékére tarthat igényt. a részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető, stb.) és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.

9. KOLIBRI ‘93 Kft az utast biztosítási díj ellenében  az utazás időtartamára baleset-, betegség- és poggyászkár esetére biztosítja a biztosító társaságnál. Az utazási katalógus, ill. a programkiírás tartalmazza, hogy a részvételi díjban a biztosítási díj benne foglaltatik-e.

10. Amennyiben az Utas nem tud részt venni az utazáson, önmaga helyett más személyt nevezhet meg résztvevőként. Ez esetben az Utast a kezelési költség, valamint a csere miatt felmerülő egyéb költségek terhelik.

11. Ha az Utas jelentkezés után módosítja utazását (időpont, úti cél, stb.), a KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda jogosult ezért kezelési költséget felszámítani. A módosítás lemondásnak és újbóli jelentkezésnek minősül, és a lemondási  költségek érvényesek.

12. A KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda mentesül az utazási szerződés teljesítésétől és az utat bármikor visszamondhatja teljesen, vagy részlegesen a teljes részvételi díj, ill. az előleg  visszafizetése mellett,

ha a jelentkezők száma az utazáshoz szükséges minimális létszámot az utazás megkezdése előtt      20. napig  nem éri el.

ha az utazást a  szerződéskötéskor előre nem látható  (politikai helyzet, természeti csapás, egyéb, az emberi életet és egészséget, ill. vagyonbiztonságot veszélyeztető) külső körülmény veszélyezteti.

Amennyiben KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda fenti okok miatt az utazási szerződéstől eláll,  lehetőség szerint az Utas  részére az eredetivel  azonos, vagy hasonló értékű szolgáltatást felajánl. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű az eredetinél, a díjkülönbség az Utast terheli - ha alacsonyabb értékű, KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda köteles a díjkülönbözetet az Utas részére  visszafizetni.

13. KOLIBRI ‘93 Utazási iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti Ha az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Ha az iroda a szerződést nem teljesíti, köteles a befizetett részvételi díjat visszafizetni. KOLIBRI ‘93  Utazási Iroda a szerződésszegéssel okozott igazolt kárt  megtéríti, de mentesül kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű - hibátlan - teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

14. KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében elmerült okból nem vette igénybe.

15./a Felhívjuk figyelmét, hogy repülős utaknál a kiadott menetrendtől a repülőtársaságok eltérhetnek, szükség szerint a repülőgép cseréjére, a repülőgép típus cseréjére sor kerülhet. A poggyász légitársaság által engedélyezett súlyát meghaladó többletsúlyért az utasnak pótdíjat kell fizetni.

b) Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés…) jelentôs

késés következik be, ezekért az utazásszervezőt felelősség nem terheli. Az

utazásszervező kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az utazásszervezô az

útvonal változtatás jogát fenntartja.

16. KOLIBRI ‘93 Utazási iroda fenntartja jogát a szálloda kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos, vagy magasabb értékű  programokkal történő cseréjére.

17. KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, vagy a járat törlése miatt maradnak el.

18. Az utazási szerződés hibás teljesítésére vonatkozó kifogásokat az utazás befejezését követő 8 napon belül írásban be kell jelenteni. Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérő, vagy a szolgáltató által felvett és igazolt dokumentumok és jegyzőkönyv egy példányát.

19. Utazásközvetítői szerződés alapján KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda más utazási iroda által szervezett, vagy más szolgáltató által teljesítendő (pl. menetjegy, szállásfoglalás) szolgáltatásra szerződést köt. A szerződésnek tartalmaznia kell a szolgáltatást nyújtó iroda pontos megnevezését, a szolgáltatás ellenértékét. A szerződést írásban kell megkötni. Írásba foglalás nélkül is érvényes a szerződés, amennyiben a szolgáltatás igénybevételére jogosító okmányt (menetjegy, szállásutalvány) díj megfizetése ellenében az Utas átvette. A KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda által közvetített szolgáltatásokra minden esetben az Utazásszervező iroda feltételei érvényesek.

KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda a szolgáltatást teljesítő magatartásáért  csak akkor felel, ha a szolgáltatást teljesítő megválasztásában felelősség terheli.

20. Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda vagy megbízottja átvette.

21. A KOLIBRI ‘93 Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos minden perben a Felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 

 

KELLEMES UTAZÁST KÍVÁNUNK!


KOLIBRI '93 Utazási Iroda
2600 Vác Deákvári főút 40. Telefon:+36-20-9890 944, +36-20-9422 046 E-mail: kolibri93@kolibri.hu